Kursa saturs

e-lekcijas.glabsim.lv

  1. Ievads

  2. Prezentācija

  3. Video lekcija

  4. Tests

Saturs

  • €8,00
  • TIP 1

Sāc izglītoties jau šodien

Prast palīdzēt- tā nav izvēle, tas ir pienākums!